De plek waar uw zorgen veranderen in een glimlach!

Als iemand niet meer over zijn of haar financiën en bezittingen mag beslissen, als gevolg van problematische schulden en/of lichamelijke of geestelijke beperkingen, wordt er door de kantonrechter een bewindvoerder benoemd. De bewindvoerder heeft als taak de financiële belangen van de betrokkene te behartigen, zoveel mogelijk samen met de betrokkene.

Wij helpen u graag!

Home_image_boven-min

Bewindvoering

Als u zelf niet meer goed voor uw geldzaken of bezittingen kan zorgen door het hebben van problematische schulden, verkwisting en/of wegens een mentale of lichamelijke beperking, dan kan beschermingsbewind van Bewind Solutions uitkomst bieden.

Budgetbeheer

Kunt u door omstandigheden zelf (tijdelijk of definitief) niet meer goed voor uw geldzaken zorgen, maar vindt u beschermingsbewind te vergaand? Wenst u daarnaast uw zelfstandigheid te behouden? Dan biedt budgetbeheer van Bewind Solutions uitkomst..

Testamentair Bewind

Wij willen graag kennis met u maken en uitleg geven over onze professionele en deskundige werkwijze. Tijdens het kennismakingsgesprek luisteren wij naar uw verwachtingen van een bewindvoerder en de oorzaak van uw problemen. Verder leggen wij u uit wat bewindvoering precies inhoudt en lichten toe hoe wij u kunnen helpen.

Tarieven

De tarieven voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door een overlegorgaan binnen de rechtbank, namelijk het LOVCK en gepubliceerd in de Staatscourant.
 1. Het hebben van een problematisch schulden;
 2. Het hebben van lichamelijke beperking.

Stap 1: Aanmelding

Stap 2: Intake

Stap 3: Plan van aanpak

Stap 4: Uitvoering

Stap 5: Tussentijdse evaluatie

Stap 6: Beëindiging

 •  Aanvragen van bijzondere bijstand bij de gemeente (dit is inkomensafhankelijk);
 •  Aanvragen van diverse toeslagen o.a. zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget;
 •  Aanvragen van verzekeringen o.a. WA, uitvaart en inboedelverzekering;
 •  Ondersteunen bij (gemeentelijke) schuldhulpverlening (indien nodig);
 •  Betalen van vaste lasten;
 •  Betalen van leefgeld aan de cliënt;
 •  Opstellen van een budgetoverzicht;
 •  Verzorgen van de belastingaangifte (box 1);
 •  Verzorgen van Rekening en Verantwoording aan de kantonrechter;
 •  Regelmatig contact met de cliënt onderhouden;
 •  Mee naar zitting kantonrechter en opstellen van financiële rapportages t.b.v. de kantonrechter
 •  Cliënt maandelijks inzicht geven in zijn financiële via afschriften (of online).
Onze Partners

Help Mij Direct

Gratis en vrijblijvend adviesgesprek aanvragen

Adres:

President Allendelaan
1068VM AMSTERDAM
Noord-Holland